top of page

Ankelsmerter / ankelovertråkk / ustabil ankel

 

Beskrivelse: Overstrekking av ankelledd med smerter fra ledd eller leddbånd, oftest leddbåndene på utsiden av ankelen. Skaden kan gjøre ankelen stiv, ustabil og eller smertefull.

 

Behandling: Fysioterapeut-veiledet trening av balanse, repeterte trinnvis økte utslag i bevegelsene og funksjonsrettet styrketrening av underekstremiteten (Holme 1999; Wester 1996). Sekundært skadeforebyggende: fysioterapeutveiledet trening (Hupperets, 2009)

Norsk fagord: akutte ligamentskader i ankelen, laterale båndskader, funksjonell ankelinstabilitet, syndesmoseskade / høy ankelovertråkk. Engelske fagord: ankle sprain, ankle pain, syndesmosic ankle injury (high ankle sprain).

bottom of page