top of page

 

Kognitiv funksjonell terapi

Mange tilnærminger og systemer for undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettplager har nylig blitt kraftig kritisert. Blant annet for å ta inn for få perspektiver og forenkle så mye at de viktigste tingene blir utelatt. Men viktigst, for ikke å betydelig bedre pasientens helse.

For å bøte på dette, ble kognitiv funksjonell terapi (KFT) utviklet i fysioterapipraksis (O'Sullivan 2018, Iversen 2020). Slik terapi kombinerer psykologisk viten om atferd med fakta om nervesystemets funksjon. Resultatet er en fleksibel tilnærming for å fremme den enkeltes atferd for å kunne bedre personens funksjonsevne og redusere smertene over tid (figur 1).

 

Tilnærmingen bygger på flere perspektiver og mange forhold innen hver av dem. Den fungerer som en bred ramme for terapeutisk tenkning (figur 2). En ramme som vurderer de viktigste forholdene man kan forbedre for å bedre helsen knyttet til den enkeltes situasjon og egenskaper.

Begrensende forhold den innbefatter er for eksempel negative tanker og følelser, dårlig søvn, negativt stress, usunt kosthold og uregelmessig nivå av fysisk aktivitet (se figur under).

Kognitiv funksjonell terapi fremstår som en moderne forskningsbasert tilnærming til helsehjelp. En tilnærming som kan tilpasses til et bredt spekter av enkeltpersoner. Og som kan danne et solid grunnlag for målrettet fysisk, mental og sosial opptrening.

 

Figur 1. Veien til bedre rygghelse med KFT.

Kognitiv_funksjonell_terapi_piktogram_skyer.21.12.21.png

Figur 2. Rammen for analytisk tenkning innen KFT. 

CFT_refleksjon_ramme_analyse_03.03.2022_figur.png

Les hele artikkelen til O'Sullivan og medarbeidere på engelsk her.  

bottom of page