top of page

Ring for info
eller timebestilling 
+47 928 88 498
eller
Book Online
(behandling / personlig trening)

 

Visste du at LAVENERGI LASER har betennelses-dempende og tilhelende effekt? 

Terapeutisk laser har bevist klinisk betydelig effekt på smerter og aktivitetsfunksjon etter anvendelse på muskulatur (Chow et al. 2009), sener og seners feste inn i bein (Bjordal et al. 2008), ledd med lavgradig inflammasjon eller artrose (Stausholm et al. 2019) og på nervevev (Salehopour et al. 2019; Sasso et al. 2020). Dette målt opp imot narreterapi eller såkalt placebo, men også opp i mot annen aktiv kontrollterapi (Chow et al. 2009; Bjordal et al. 2008; Sasso et al. 2020).

Tilhelning av hudsår

Lavenergi laser har også dokumenterte effekter på tilhelning av sår i huden som ikke vil gro (Nesi-Reis et al. 2018 ; Oyama 2020).

Tilhelning av ryggprolaps og nakkeprolaps 

To store randomiserte kontrollerte studier med høy metodisk styrke beviser at laser også har effekt på smerte, aktivitetsbegrensning og tilhelning av akutt prolaps i nakken (Konstantinovic, 2010) og korsrygg (Konstantinovic, 2010) ut over laser som narreterapi (såkalt placebo). 

Tilhelning etter munnhuleoperasjon

Laser gir dokumentert mindre smerter og raskere tilhelning ved sår i munnhulen etter tannlege-operasjon (Zhao et al. 2021)

Gjenskaping av forskningsresultatene i klinikken krever at man bruker forskningseffektive korrekte doser med laser, anvendt på rett sted. Rette doser vil si gitt med rett bølgelengde, i riktig antall sekunder, på rett smertefullt sted, rettvinklet på huden, og i forhold til hudens farge (WALT 2010 930nm, 780-860nm; Bjordal et al. 2001 a, b, c; Joensen 2011; Souza-Barros 2018; Salehpour 2019). 

I tillegg kan jeg også tilby TERAPEUTISK ULTRALYD

Smerter i en seners feste til bein (såkalte entesopatier) er generelt utfordrende å behandle. Slike tilheftingssmerter forekommer noen ganger for eksempel ved senesmerter på utsiden av albuen (tennisalbue) og smerter under hælen (plantar hælsmerte / plantar fasciitt). Norske leger har nylig argumentert for at lignende tilheftningplager kan forstås som mikroskopiske brudd i beinet rundt senens fibre (Måseide og Melø 2019). Terapeutisk ultralyd har bevist effekt på plantar hælsmerte (Li 2018) og på tilhelning av beinvev (Schofer 2010).

 

Spennende nok har ingen av behandlingsstudier undersøkt pasienten med ultralyd som belastende stimuli på samme måte som man gjør med øvelser for styrketrening. En slik tilnærming, i tråd med brukers tilbakemelding på belastningen og styrt etter prinsipper for trening, er derfor FM-klinikkens foretrukne tilnærming 

(Vårbakken 2001). Dette selvsagt i lys av beste beviste og mest effektive doser fra kliniske studier for tilstanden.

bottom of page