top of page
Søvnløshet / Insomni: Vanligste diagnose ved søvnproblemer
Søvnproblemer_sovnplager_søvnløshet_insomni_400x300.jpg

Søvnløshet, såkalt insomni, er den vanligste søvnforstyrrelsen av alle. Selv om det ordrett betyr «ikke søvn», kan du med diagnosen ha søvn, men med problemer.

 

Du kan ha problemer med å sovne, holde deg i søvn eller få god søvnkvalitet. Søvnløshet vil forstyrre dine daglige aktiviteter og kan få deg til å føle deg urolig eller søvnig i løpet av dagen.

 

Søvnløshet kan påvirke hukommelsen og konsentrasjonen din. Kronisk søvnløshet gir ofte muskelskjelettplager. Det øker også risikoen for høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom, sukkersyke og kreft.

 

Kortvarig søvnløshet kan være forårsaket av stress eller endringer i dine planer eller ditt miljø. Det kan vare i noen dager eller uker.

 

Kronisk / langvarig søvnløshet derimot, oppstår tre eller flere netter i uken, varer mer enn tre måneder og kan ikke fullt ut forklares av et annet helseproblem eller en medisin.

 

For å diagnostisere søvnløshet kan legen din spørre om søvnvanene dine og be deg om å føre en søvndagbok.

 

Du kan også selv teste deg for ditt søvnproblem på nettsiden til Nasjonalt Kompetansesenter for søvnsykdommer.

Legen din kan anbefale sunne livsstilsvaner, søvnplan, kognitiv atferdsterapi for søvnløshet eller medisiner for å hjelpe deg med å håndtere søvnløsheten.

 

Den vanligste behandlingsformen har vært sovemedisiner. Men ny kunnskap peker på at ikke-medikamentell terapi, såkalt kognitiv atferdsterapi for søvnløshet, er mer effektiv.

Kognitiv atferdsterapi for søvnløshet består tradisjonelt av fem behandlingsformer:

  • Søvnhygiene

  • Stimuluskontroll

  • Søvnrestriksjon

  • Kognitive teknikker

  • Avspenningsteknikker
     

De mest effektive er stimuluskontroll og søvnrestriksjon

 

Les mer om hvordan du kan behandle deg selv for søvnløshet / insomni med kognitiv atferdsterapi på Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer.

Se gratis online selvhjelpskurs på video utviklet av norske psykologer.

Sist oppdatert 22.03.2022

bottom of page