top of page

Ferdighetstrening i bevegelser, hverdags- og idrettsaktiviteter 

Måten vi beveger oss på kan være en underliggende årsak til smerte. Den såkalte lære om hvordan vi beveger oss og bruker våre muskler som en mulig årsak til sykdom har dype røtter i fysioterapi.

 

Slik såkalt kinesiopatologi, med avvikende muskelfunksjon som grunnlag for instabilitet, nedsatt motorisk kontroll / styring / balanse eller uheldig koordinasjon av skjelettdeler, er hyppig koplet til leddslitasje og muskulær ubalanse og smerter.

 

Fremstående kliniske forskere som professor Shirley Sahrmann ved         

bottom of page