top of page
Portrettfoto_Kjartan_2011_beskjert.jpg

Kjartan Vårbakken (50)

Fysioterapeut med kompetanse innen behandling, forebygging og forskning

  • klinisk praksis, 6 år

  • klinisk forskning inkludert doktorgradsarbeider, 8 år

  • vitenskapelig redaktør, 5 år

  • høyere utdanning innen idrett, biomekanikk, fysioterapi, psykologi og pedagogikk

Utdanning

Grunn- og mellomfag idrett, NIH, 1999

Bachelorgrad: HiB, 1997

Mastergrad: UiB, 2005

Doktorgradskurs: NTNU, 2016-2020 (uten grad)

Min historie og tilnærming

I min praksis som fysioterapeut har jeg alltid vært interessert i faglighet og teori. Etter egen idrettsskade og langvarige plager, valgte jeg å videreutdanne jeg meg til master innen fysioterapi.

 

Dette ble etterfulgt av flere år som forskningsredaktør i Norges ledende tidsskrift Fysioterapeuten. Inntil nylig tok jeg doktorgradskurs og forsket på kneplager ved NTNU.

Fysioterapi har en overordnet målsetting: Å finne ut hvordan vi kan forbedre din helse.

 

Underveis må vi finne ut hva som motarbeider at kroppen din fungerer best mulig og gir minst mulig smerte. Jeg er overbevist om at vi må våge å «heve blikket», slik at vi ikke utelukker eller «glemmer» noen vesentlige, ikke-muskulære årsaker.

 

Professor Peter O'Sullivan har beskrevet en slik helhetlig tilnærming som han har kalt «Kognitiv funksjonell terapi». Jeg har hatt meget gode erfaringer med denne terapiformen.

 

Det er viktig for meg å tilby behandling som er godt faglig dokumentert. Stadig flere opplever problemer knyttet til muskel- og skjelett, og det forskes mye på å forstå disse problemene. Som vitenskapelig redaktør og senere som forsker var det en viktig del av jobben min å holde meg oppdatert på det beste innen forskningen.

 

Forskerbakgrunnen og mine mange år i klinisk praksis og forskning gjør at jeg og

FM-klinikken vil være en trygg og god veileder på veien frem mot den mest effektive behandlingen for dine problemer.

Sosiale medier

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page