top of page

Mine metoder for behandling

Under er et utvalg av de behandlingsmetoder og tilnærminger jeg tilbyr. Metodene er ikke begrenset til bestemte plager. De kan derimot supplere best beviste og mest effektive behandlingsprogram. Men bare dersom min vurdering tilsier at det er hensiktsmessig og pasienten er enig.

Trykk på knappene for å lese mer.

bottom of page