top of page

Bekkenleddsrelaterte smerter etter graviditet

Beskrivelse: Smerter relatert til bakre bekkenledd, i setet mellom korsrygg og sitteknute. Uspesifikke betyr at diagnostiske bilder ikke viser skade eller sykdom som kan forklare smertene. 

Behandling: Etter graviditet: Informasjon om balanse mellom hvile og belastning, selvmobilisering av bekkenleddene mot en ledd-stabil og muskel-avspennende posisjon, egenmassasje av setemuskler, trening for kontroll over dype mage-rygg-muskler, spesifikk stabiliserende styrketrening over rygg-bekken-og-hofte i tre bevegelsesplan og funksjonsrettet trening i hverdagsaktivitet (Stuge 2004). For ikke-gravide: Kognitiv funksjonsrettet terapi (O’Sullivan 2007), inkludert fysioterapeutveiledet trening av fysiske, mentale og sosiale forhold som er tilpasset individuelt [jf. Stuge (2004)]. 

Norske fagord: Bekkenleddsrelaterte smerter, (tidligere) bekkenløsning, ilosakralleddsmerter, iliosakralleddsdysfunksjon. Engelske fagord: Pelvic girdle related pain, sacroiliac pain, non-specific sacroiliac joint pain, non-specific low back pain.

bottom of page