top of page

Bekkenleddssmerter ikke-relatert til graviditet (menn/kvinner)

Beskrivelse: Smerter relatert til bakre bekkenledd, i setet mellom korsrygg og sitteknute(r). Uspesifikke betyr at diagnostiske bilder ikke viser skade eller sykdom som kan forklare smertene. Smertene utløses ved manuelle stresstester rettet mot bekkenleddene.  

Behandling: Kognitiv funksjonsrettet terapi (O’Sullivan 2007), inkludert fysioterapeutveiledet trening av fysiske, mentale og sosiale forhold som er tilpasset individuelt [jf. Stuge (2004)]. Informasjon om balanse mellom hvile og belastning, trening for kontroll på eller avspenning av de dype mage-ryggmusklene, avspent pust under funksjonsrettet trening på hverdagslige aktiviteter. Les mer om kognitiv funksjonell terapi her 

Norske fagord: Bekkenleddssmerter, ilosakralleddsmerter, iliosakralleddsdysfunksjon. Engelske fagord: Pelvic girdle related pain, sacroiliac pain, non-specific sacroiliac joint pain, non-specific low back pain.

Kognitiv_funksjonell_terapi_piktogram_skyer.21.12.21.png
bottom of page