top of page

Forebyggende tiltak

En liste som for behandlingstiltak er under utarbeiding. Enn så lenge vises det til Norges Idrettshøgskole avdeling for idrettsmedisin for forebyggende tiltak innen muskelskjelett: www.skadefri.no 

bottom of page