top of page

Hamstringstrekk

 

Beskrivelse: Strekkskade i musklene på baksiden av låret (hamstring). Skaden kan også sitte i utspringet mot sitteknuten eller i senene hvorpå man må forvente lenger rehabiliteringstid før retur til idrettsaktivitet.  

Behandling: Fysioterapeut-veiledet trening (Askling 2013, 2014), inkludert idretts- eller aktivitetsspesifikk rehabilitering. Treningen tilpasses til hvorvidt skaden sitter i senefestet til bein (mest forsiktig), i senen (rolig progresjon) eller i muskulaturen (raskest progresjon).  

Norske fagord: Hamstringstrekk, akutt hamstringsskade. Engelske fagord: Acute hamstring injuries, hamstring strain injury. 

bottom of page