top of page

Hofteartrose med betydelig nedsatt bevegelighet

Beskrivelse: Hofteartrose ble i behandlingsstudien under definert etter strenge kriterier for klinikken på sykehus (Altman 1991). Disse var daglige hoftesmerter, mindre enn 15° innoverrotasjon og mindre enn 115° bøy i hofteleddet. Eventuelt: Daglige hoftesmerter og mer enn 15° innadrotasjon, smerter ved passiv innadrotasjon (av bøyd hofte), morgenstivhet i leddet av under 60 minutters varighet og alder over 50 år. I kommunen er man normalt mer fleksibel (spesielt på morgenstivhet og alder).  

Behandling: For pasienter med uttalt nedsatt bevegelighet i hoften: Eksperiment-gruppen mottok manuelle tøyninger av hoftemusklene og kraftfulle hurtige korte drag i hofteleddet langs beinet med bekkenet festet (Hoeksma 2004). Leddet var oftest forhåndsinnstilt i retningene med innskrenket bevegelighet (Hoeksma 2004). Både eksperiment- og kontroll-gruppen fikk behandling 2 ganger i uken over 4-5 uker opptil 9 behandlinger á 25 minutter hver. 

Eksperiment-gruppen viste store bedringer på bevegelighet og fysisk funksjon i forhold til kontrollgruppen som fikk fysioterapeutveiledet egentrening. Kontroll-gruppen trente styrke, utholdenhet, koordinasjon/balanse og bevegelighet. Studien var en del av en doktorgrad i Nederland.

Les mer på Kraftfullt drag i hoften. 

Norske fagord: hofteartrose, coxartrose. Engelske fagord: hip osteoarthritis, coxarthritis; arthritis of the hip.

bottom of page