top of page

Senesmerte på utsiden av hofta / gluteal tendinitt, tendinopati

Beskrivelse: Sykdom i senene til setemusklene som fører hoften utover, såkalt gluteal tendinopati, er ofte misvisende kalt slimposebetennelse på utsiden av hoften. Smerten oppleves hos 10-25% av befolkningen og én av fire kvinner over 50 år. Smerten og ømheten over lårbeinsknuten forstyrrer ofte søvnen og gir nedsatt fysisk funksjon. Plagene er på nivå med alvorlig hofteartrose.

Behandling: Fysioterapeutveiledet bevegende styrketrening (Mellor 2018). Treningsprogrammet er lagt opp som hjemmetrening hvor man får opplæring og oppfølging på klinikken. Hyppig i starten og avtakende etter hvert. For eksempel 1-2 ganger første to uker, så en gang per 14.dag i en måned, før man trapper ned til en gang i måneden de to neste månedene. Rehabiliteringen av senevev tar flere måneder, avhengig av hvilken aktivitetsnivå man har som mål.  

Norske fagord: abduktorsenebetennelse, gluteal tendinitis, abduktorsenesykdom, gluteal tendinopati, slimposebetennelse ved trochanter major, trokanterbursitt, trochanter major bursitt

bottom of page