top of page

Kneartrose / kneleddssmerter

 

Beskrivelse: Kneartrose eller kneleddsmerter med eller uten synlig slitasje på røntgenbilder, er en tilstand med reparasjonsforandringer i leddet, smerter, stivhet og problemer med hverdagsaktivitet.

Behandling: Fysioterapeutveiledet styrketrening på klinikken og hjemme av muskler over hofte, kne, ankelledd, inkludert hoftens rotasjonsmuskler i stående (Ashok 2012). Dette har vist stor effekt på toppen av resultatet i kontrollgruppen som fikk moderat effekt av styrketrening av knemuskler aleine. Et alternativ er fysioterapiveiledet styrketrening på en velutstyrt medisinsk treningsterapi-klinikk (Østerås 2013).  

Norske fagord: kneartrose, gonartrose. Engelske fagord: knee osteoarthritis, gonarthrosis, arthritis of the knee. 

bottom of page