top of page

Korsryggsmerter, uspesifikke og akutte (<3 mnd.)

 

Beskrivelse: Akutte korsryggsmerter er definert som brått innsettende og vanskelig håndterbare smerter mellom nedre brystvirvel og setemuskelen. Smertene blir provosert og lindret med stillinger, bevegelse og aktiviteter. Og de er av mindre enn 3 måneders varighet. Uspesifikke betyr at mer vevsbestemte diagnoser er utelukket (f. eks. nerverotsmerter, skiveprolaps, spinal stenose eller Modic-(bein)forandringer).

Behandling: Informasjon om normal god prognose, forutsatt tiltakene varme, rolig hverdagsaktivitet og gange (Cherkin 1998, Machado 2010); Mekaniske McKenzie fysioterapiøvelser (Schenk 2013). Sengeleie er ikke anbefalt, selv om det letter smertene umiddelbart. Resultatene over dager og uker er klart bedre for de som er lett fysisk aktive.

 

Norske fagord: Akutte korsryggsmerter, akutte lendesmerter, akutt lumbago. Engelske fagord: Acute low back pain, acute non-specific low back pain, acute back aches. Beskrivelse: (acute non-specificlow back pain)

bottom of page