top of page

Korsryggsmerterlangvarige og uspesifikke 

Beskrivelse: Kroniske korsryggsmerter er definert som smerter fra nedre brystvirvel til setemuskelen som blir provosert og lindret med stillinger, bevegelse og aktiviteter av mer enn 3 måneders varighet. Uspesifikke betyr at mer vevsbestemte diagnoser er utelukket (f. eks. nerverotsmerter, skiveprolaps, spinal stenose eller Modic-forandringer).
 
Behandling:
Kognitiv funksjonsrettet (fysio)terapi (Fersum 2013), mekanisk fysioterapi vha. McKenzie-øvelser (Long 2004, Bid 2017), aerob utholdenhetstrening (Murtezani 2011) og Pilates gruppetrening (Kofotolis 2016). FM-klinikken tilbyr veiledet terapi og trening ut fra disse tiltaks-protokollene. 

Største effekter på smerte og fysisk funksjon er funnet i en norsk doktorgradsstudie fra UiB. Der viste kognitiv funksjonsrettet terapi (KFT) store effekter på fysisk funksjon og smerte sammenlignet med tradisjonell manuell terapi og veiledet trening (MT+VT) for pasienter med kroniske uspesifikke korsryggsmerter (Fersum 2013)

Bedringen i KFT-gruppen etter ett års oppfølging var om lag 65% mot 25 % i MT-VT-gruppen. Forskjellen mellom gruppene var på 85% for fysisk aktivitetsfunksjon (bedring på -13,7 vs. -5,5). Antallet behandlinger var tilnærmet likt for begge grupper (i snitt 8, fra 4 til 16). Les mer om kognitiv funksjonsrettet terapi her

Norske fagord: kroniske lendesmerter, kroniske uspesifikke korsryggsmerter, kroniske ryggsmerter, kronisk lumbago. Engelske fagord: low back pain, chronic non-specific low back pain.  

f_bilde_fysio-pilaes_kurs_mai-juni_2022.jpg

Les mer om mitt ryggkurs her.

bottom of page