top of page

Korsryggsmerter med utstråling til beinet / nerverotsmerter / prolaps / isjias, akutt (<4 uker)

Beskrivelse: Skaden er en punktering i dempeskiven mellom to ryggvirvler med utsiving av noe kjerneinnhold forbi skivens ytterkant og ut i kanalene for nerverøttene. Dette gir trykk og eller betennelse som påvirker nerverøttene. Utstrålende smerter er ofte mer avgrensede og svarende til ett eller flere hudområder i beinet (som den påvirkede nerveroten sanser fra). Smerten avviker således fra de mer diffuse og ryggnære områdene angitt ved uspesifikke korsryggsmerter. Utstrålingen fra nerverøttene i nedre del av korsryggen (L5-S1-nivået) vil ofte kjennes nedenfor kneet og mer intenst enn selve ryggsmerten. Lenger opp i korsryggen (L3-4) gir nerverøttene smerteutstråling til forside lår (fra L3-roten) eller innside legg eller indre fotrand (fra L4-roten). Flere nerverøtter kan være påvirket samtidig. 

Sentrale symptomer og funn (Lærum 2007):  

• Nummenhet og avvikende sansing (prikking, brenning, maur-kryping etc.) i varierende grad.
• Ryggliggende passivt løft av beinet gjenskaper smerte-utstrålingen [L5-S1, 95% av tilfellene] (også for 25% med trang rygg).

• Mageliggende passiv bøy av kneet gjenskaper smerteutstrålingen [L2-L4, 5% av tilfellene]. 
• Muskelfunksjon, hudsans og eller reflekser er forandret svarende til trykk på en eller flere nerverøtter.
• Hosting / nysing gjenskaper smerte-utstrålingen (skjer ikke ved trang rygg / spinal stenose).

Behandling: Grunnleggende tiltak er for de aller fleste ikke-kirurgiske (Arts 2019). Som for uspesifikke akutte korsryggsmerter gjelder informasjon om normalt god prognose forutsatt tiltakene varme, rolig hverdagsaktivitet og gange (Cherkin 1998, Machado 2010). Den akutte smerteutstrålingen avtar hos de fleste uavhengig av behandling (Vroomen 1999, 2002). Aktuell behandling er smertestillende, muskelavslappende legemidler og fysioterapi. Eventuelt betennelsesdempende sprøyte i ryggen (epidural steroid injeksjon) dersom tabletter ikke hjelper mot invalidiserende og søvn-berøvende smerter.

 

Beste fysioterapi er lavenergi laser (Konstantinovic 2010; Unlu 2008), maskinell traksjon eller terapeutisk ultralyd (Unlu 2008). Disse tiltakene tilbys på FM-klinikken. Ved rapportering og tegn på økende lammelser / trykk på ryggmargen eller manglende kontroll på vannlating og avføring, skal pasienten henvises til nærmeste akuttsykehus for øyeblikkelig kirurgisk hjelp. 

Norske fagord: akutt nerverotaffeksjon, skiveprolaps, diskusprolaps, skivebrokk, herniert diskus, isjias. Engelske fagord: Intervertebral disc displacement, disc prolaps, herniated disc, sciatica, ischialgia.

bottom of page