top of page

Korsryggsmerter med utstråling til beinet / skiveprolaps, Isjias, kronisk (>2-3 mnd.)

Beskrivelse: Skaden er en punktering i dempeskiven mellom to ryggvirvler med utsiving av noe kjerneinnhold forbi skivens ytterkant og ut i kanalene for nerverøttene. Dette gir trykk og eller betennelse som påvirker nerverøttene. Utstrålende smerter er ofte mer avgrensede og svarende til ett eller flere hudområder i beinet (som den påvirkede nerveroten sanser fra). Smerten avviker således fra de mer diffuse og ryggnære områdene angitt ved uspesifikke korsryggsmerter. Utstrålingen fra nerverøttene i nedre del av korsryggen (L5-S1-nivået) vil ofte kjennes nedenfor kneet og mer intenst enn selve ryggsmerten. Lenger opp i korsryggen (L3-4) gir nerverøttene smerteutstråling til forside lår (fra L3-roten) eller innside legg eller indre fotrand (fra L4-roten). Flere nerverøtter kan være påvirket samtidig. 

Sentrale symptomer og funn (Lærum 2007):  

• Nummenhet og avvikende sansing (prikking, brenning, maur-kryping etc.) i varierende grad.
• Ryggliggende passivt løft av beinet gjenskaper smerte-utstrålingen [L5-S1, 95% av tilfellene] (også for 25% med trang rygg).

• Mageliggende passiv bøy av kneet gjenskaper smerteutstrålingen [L2-L4, 5% av tilfellene]. 
• Muskelfunksjon, hudsans og eller reflekser er svekket svarende til trykk på en eller flere nerverøtter.
• Hosting / nysing gjenskaper smerte-utstrålingen (skjer ikke ved trang rygg / spinal stenose).

Behandling: Sikre at informasjon og tiltak fra akuttfasen er godt iverksatt og fulgt opp. Fysioterapeut-veiledet trening med spesifikke stabiliserende styrkeøvelser (Bakhtiary 2005) er veldokumentert. Alternativ: Fysioterapi i form av lavenergi laser (Konstantinovic 2010; Unlu 2008), maskinell traksjon eller terapeutisk ultralyd (Unlu 2008). Dette fordi skillet mellom akutte og kroniske nerverotsmerter er flytende (se akutte nerverotsmerter). 

 

Norske fagord: kronisk nerverotaffeksjon, skiveprolaps, diskusprolaps. Engelske fagord: Chronic intervertebral disc displacement, disc prolaps, herniated disc, sciatica, ischialgia.    

bottom of page