top of page
Kramper i beina

Kramper i beina er ingen bestemt tilstand. Symptomet kan derimot ha svært mange årsaker. Her er et knippe som er verd å merke seg.

Ifølge Lommelegen er som regel kramper i beina helt ufarlig. Men en sjelden gang kan krampen være et symptom på en mer alvorlig underliggende årsak.

 

Eksempler på slike er nevrologiske lidelser som ALS (1) og MS (2).

 

Videre, indre medisinske tilstander som skrumplever, stoffskiftesykdom og sukkersyke.

 

Eller dårlig sirkulasjon med trange blodårer i beina – såkalte røykebein.

 

Alle disse tilstandene kan gi leggkramper.

 

I tillegg til disse sykdommene, kan kramper ha mer ufarlige årsaker. For eksempel:

 

Mayo-klinikken forklarer også at kramper kan være relatert til en underliggende medisinsk tilstand. For eksempel:

 

Utilstrekkelig blodtilførsel. Innsnevring av blodårene som leverer oksygenrikt blod til beina kan gi krampelignende smerter i beina og føttene mens du trener. Disse krampene går vanligvis over kort tid etter aktiviteten. (F. eks. ved arteriosklerose (3) og røykebein.)

Nervekompresjon. Trykk på nerver i ryggraden kan også gi krampelignende smerter i bena. F. eks. ved såkalt lumbal stenose. Smertene forverres da vanligvis jo lenger du går. Å gå i en litt bøyd stilling kan da forbedre eller forsinke symptomene dine. Andre lignende tilstander i ryggen er prolaps og piriformis syndrom.

Mineralmangel. For lite kalium, kalsium eller magnesium i kosten kan bidra til leggkramper. Diuretika – dvs. medisiner som ofte er foreskrevet for høyt blodtrykk - kan også uttømme disse mineralene. Se salt og mineralforstyrrelser over.

 

I sum kan diagnostisering av kramper kreve et godt samarbeid mellom flere faggrupper. For eksempel fastlege, fysioterapeut, indremedisiner og nevrolog.  

Ordforklaringer

1. Amyotrofisk lateral sklerose, eller ALS, er en progressiv sykdom i nervesystemet som påvirker nerveceller i hjernen og ryggmargen, og forårsaker tap av muskelkontroll. Les mer https://www.helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/als/

2. Multippel sklerose, MS, er en kronisk sykdom som påvirker sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen). MS oppstår når immunsystemet angriper nervefibre og myelinkappen i hjernen og ryggmargen. Myelinkappen består av et fettstoff som omgir og isolerer friske nervefibre. Les mer på https://www.helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/multippel-sklerose-ms/

3. Arteriosklerose er en betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. Den omfatter aterosklerose (åreforkalkning) som den helt dominerende undergruppen. Les mer på https://sml.snl.no/arteriosklerose

bottom of page