top of page

Lyskesmerter senesykdom, kroniske (>3 mnd.)

Beskrivelse: Lyskesmerter er hyppig i idrett. De oppstår ofte i lagidretter med gjentatte spurter, vridninger, spark og taklinger som fotball, rugby og ishockey. Smertene utløses oftest av høy kraftutvikling i senene til musklene som fører hoften innover (adduktorene). I fotball utgjør slike adduktor-relaterte smerter rundt 10% av alle skader. Akutt vil de fleste komme seg raskt; bare 3 av 22 anga fortsatte plager etter 3 uker. Langvarige smerter kan være krevende, med ca. 16 ukers opptrening før retur til full aktivitet. Adduktor-relaterte smerter utgjør om lag 60% av lyskeskadene i all idrett og 70% av lyskeskadene i fotball.

Behandling: Førstetiltak er (1) fysioterapeutveiledet bevegelig styrke og balanse-trening (Weir 2011, Hølmlich 1999). Alternativet er: (2) Sammensatt fysioterapi med passive tiltak som varme, tøyning og trykk på musklene pluss aktiv oppvarming og egentøyning (Weir 2011). Begge tiltakene (1 og 2) er sammenlignet direkte (Weir 2011). Eneste forskjell etter 18 uker var en hurtigere retur til full aktivitet hos de som fikk sammensatt fysioterapi og egentøyninger.        

Norske fagord: kronisk adduktorrelaterte smerter, adduktor tendinose, adduktor tendinopati, kronisk lyskestrekk, kronisk lyskesmerte. Engelske fagord: chronic disease, groin pain, osteitis, adductor-related pain, adductor tendinopathy, adductor tendinosis, groin pain, pubalgia, sportsmens’s groin.  

bottom of page