top of page

McKenzie-terapi (Mekanisk diagnose og terapi, MDT)

Fysioterapeuter kan lære pasientene sine å håndtere de vanligste tilfellene av akutte nakke og ryggsmerter selv. En praktisk metode som er bevist effektiv er McKenzie-terapi. Det er et system med øvelser for diagnostikk og behandling med bevist effekt på ryggplager (Hayden 2021).

Tilnærmingen er effektiv for akutte korsryggsmerter med utstråling til sete eller bein og betydelig innskrenket bevegelighet (Schenk 2013). Pasientene i studien ble anslått til å ha en såkalt indre forskyvning av kjernematerialet i dempeskiven mellom to virvler. Dette ut fra at smertene forflyttet seg sentralt ved repeterte McKenzie-øvelser under undersøkelsen. For eksempel flyttet smerten seg ofte fra sete eller bein og inn mot korsryggen. Studien tok ikke med pasienter med skiveprolaps, nerverotsmerter eller nevrologiske avvik. Fordelen med McKenzie-øvelser er at tilnærmingen styrker pasientens evne til selv å forebygge og behandle egne ryggplager fremover i tid.

Også for kroniske ryggsmerter har McKenzie-terapi påvist klinisk betydelig effekter. Det ifølge en ny sterk kunnskapsoversikt fra Cochrane-samarbeidet (Hayden 2021).

bottom of page