top of page

Nakkeprolaps, akutt (<4 uker) / nakkesmerter med utstråling til skulderblad, skulder eller hånd

Beskrivelse: Slitasje eller skade på mellomvirvelskiven i nakken som fører til utsiving av kjerneinnholdet i skiven forbi skivens ytre kant (dvs. et prolaps). Kjerneprolapset kan forårsake betennelse og trykk mot nerver som går ut fra nakken (nerverøtter). Sykdom rundt nerverøttene kan gi brått innsettende og intense utstrålende smerter i en arm, svekket muskelkraft i armen, reduserte reflekser og nedsatt hudfølsomhet.   

Behandling: Første fysioterapitiltak for akutt skiveprolaps med nerverotaffeksjon er undervisning og beroligende informasjon om en fordelaktige prognose forutsatt at man holder seg i lett aktivitet og avpasser bevegelser som forsnevrer rommet til nervene. Det siste betyr oftest å være forsiktig med i nakkebøy bakover og til siden. Fysioterapi i akuttfasen er lavenergi laser (Konstantinovic, 2010). Ifølge amerikanske fysioterapi-retningslinjer (Blanpied 2017) er det også effekt av (1) forsiktig trening med mobiliserende og stabiliserende øvelser, (2) lavenergi laser og (3) mulig kortvarig bruk av nakkekrage. 

Norske fagord: akutt cervikal nerverotaffeksjon, cervikale nerverotsmerter, nakkeprolaps, nakke radiculopati, spesifikke nakkesmerter. Engelske fagord: neck pain, neck radiculopathy, intervertebral disc displacement, neck disc prolapse, neck disc herniation.

bottom of page