top of page

Nakkeslengrelaterte smerter, langvarige

 

Beskrivelse: Overstrekkingsskade av nakken kan skje bakover om man blir truffet bakfra av et raskt bevegelig kjøretøy. Mens overstrekk forover kan skje ved frontkollisjon. Flere skaderetninger er mulig. Blant de som har opplevd nakkesleng, vil de fleste ikke få objektive skader. Et fåtall får skade med brudd, leddforskyvning eller skade på skiver med eller uten nevrologiske funn. Sistnevnte betyr hemmede reflekser, nedsatt kraft i armene, nedsatt hudfølelse mm..

 

Nakkeslengrelaterte lidelser (NAD) klassifiseres oftest slik (Cassidy 2000): 
I Nakkesmerter og relaterte symptomer i fravær av objektive fysiske tegn.
II Nakkesmerter og relaterte symptomer med objektive fysiske tegn, men uten nevrologiske avvik.
III Nakkesmerter og relaterte symptomer med nevrologiske avvik, inkludert reduserte reflekser, nedsatt hudfølelse eller muskelsvakhet.
IV Nakkesmerter og relaterte symptomer med objektive beinbrudd eller ledd-forskyving (luksasjon).
 

NAD grad IV defineres som alvorlige nakkeskader. Pasienter med grad I-III kan utvikle langvarige smerter, ofte kalt kronisk nakkesleng. Årsakene er mange, men relateres ofte til bløtvev (muskler, sener, leddbånd, kapsel, skive). Diagnosen kan stilles i klinikken; bare ved usikkerhet trengs det bilder.

For NAD I-II:

Behandling: Strukturert undervisning med råd om å være ofte i lett aktivitet og forsikre om at avspente bevegelse er trygt og fremmer tilhelning. Fysioterapi er: 1. Variert fysioterapeut-veiledet gjentakende bevegelser i tilgjengelig bevegelsesområde med gradvis økning av utslagene over tid. I tillegg, trening av motorisk kontroll / koordinasjon, inkludert den spesifikke lav-belastende øvelsen hode-og-nakke-bøy (Jull 2007; Arimi 2017). Slik regelmessig trening utføres hjemme med gradvis nedtrappende oppfølging på klinikken. Annen terapi er: 2. Multimodal fysioterapi som inkluderer kombinasjonen av a) nakkebevegelsesøvelser b) manipulasjon eller mobilisering 3. Klinisk massasje eller 4. Lavenergi laser (Côté 2016). 

For NAD III (Côté 2016): 

Utelukk risikofaktorer for alvorlig sykdom (NAD IV). Vurder for faktorer som forsinker restitusjonen: For eksempel høye nivåer av smerte rett etter skaden (initialt), høy grad av funksjonsnedsettelse initialt, psykologiske faktorer etter kollisjonen (lav forventning om bedring, symptomer på akutt stresslidelse, depressivt humør eller følelse av deprimert smerte, angst eller frykt for smerte, høye nivåer av frustrasjon eller sinne over smerte, passiv mestring, frykt for bevegelse, unngåelse av aktiviteter på grunn av frykt for smerte). Tilby informasjon om behandlingens art og NAD-forløp som ramme for å igangsette langvarig opptrening. Gjennomfør løpende vurdering av forbedring eller forverring av symptomer i intervensjonsperioden og henvis eventuelt til tverrfaglig smerteteam eller smerte-psykolog. Vårbakken / FM-klinikken benytter Kognitiv funksjonell terapi (les her). 

Behandling: 1) strukturert undervisning og beroligende informasjon om god prognose gitt gjennomført opptrening. 2) Veiledning av gradert bevegelig styrketrening av nakken.

Ikke tilby: 1) nakkekrage, 2) strukturert pasientopplæring alene 3) lavenergi laser 4) Intermitterende traksjon / trekk i nakken.

For NAD IV:

Henvis de med betydelige eller økende nevrologiske avvik til spesialisthelsetjenesten.

 

Norske fagord: kronisk nakkesleng, nakkeslengsyndrom, nakkeslengrelaterte lidelser, whiplash-relaterte nakkesmerter. Engelske fagord: Whiplash injuries, neck pain, whiplash, neck pain with movement coordination impairments (WAD) 

bottom of page