top of page

Nakkesmerter, langvarige, uspesifikke (grad 1-2)

Beskrivelse: Nakkesmerter kan graderes slik (Haldemann 2008):

Grad 1: nakkesmerter uten alvorlige symptomer og som ikke påvirker daglige aktiviteter
Grad 2: nakkesmerter uten alvorlige symptomer, men som påvirker daglige aktiviteter
Grad 3: nakkesmerter med symptomer som er forenlig med nerverotsmerte
Grad 4: nakkesmerter med symptomer på alvorlig sykdom.

 

Smerter og stivhet i nakken har ofte en sammensatt årsak. De vanligst forekommende uspesifikke nakkesmerter (grad 1-2) skyldes trolig aldersmessige slitasjeforandringer i ledd og skiver samt øm muskulatur knyttet til inaktivitet, repeterende ensidig belastning, mistrivsel på arbeidsplassen og annen psykisk og sosial belastning. Nakkesmerter kan stråle ut til naboområdene, som bakhode, skulderbue og arm. Smerter utgående fra skulder kan gi sekundære nakkesmerter. 

Behandling: For arbeidsrelatert nakke- og skuldersmerte: Fysioterapiveiledet trening med biofeedback [elektromyografi, EMG] på kappemuskelen (Ma 2011)For uspesifikke nakkesmerter med varighet >2 mnd. med utstråling til skulder / hånd: McKenzie-øvelser rettet mot full bevegelighet i nakken (Guzy 2011)For muskelrelaterte smerter (>3 mnd.): Lavenergi laser (Gur 2004; Chow 2006).  

[Spesifikke nakkesmerter er relativt sjeldne. Den hyppigste årsaken til nerverotsmerter (grad 3) er skiveprolaps og degenerative forandringer som påvirker nerveroten. Grad 4 nakkesmerter er minst vanlig og kan skyldes skader, svulster og infeksjoner. Slike nakkesmerter kan også sjeldne ganger skyldes overførte smerter, for eksempel fra infeksjoner eller svulster i halsregionen.] 

Norske fagord: uspesifikke nakkeplager, nakkesmerter. Engelske fagord: non-specific chronic neck pain, neck pain, neck aches,

bottom of page