top of page

Samarbeidspartnere

Apexklinikken

Apexklinikken er den største tverrfaglige helprivate muskelskjelettklinikken i Oslo. Fysioterapeut Kjetil Nord-Varhaug spesialiserer seg blant annet på ultralydveiledet undersøkelse og injeksjonsbehandling som botox og PRP for kroniske smerter sammen med sitt tverrfaglige team bestående av blant annet spesialist i fysikalsk medisin dr. Øyvind Kvinge. Se www.apexklinikken.no 

Drammen sportsklinikk

Drammen sportsklinikk er den største helprivate fysioterapiklinikken i Drammen. Den tilbyr blant annet diagnostikk med ultralyd, trykkbølgebehandling og ultralydveiledede injeksjoner med hyaluronsyre for artrose- og slimposeplager og kortison mot betennelse i sener eller i overgangen sene-bein. Se www.drammensportsklinikk.no 

Anders Bakke, Ullevål og Tåsen Fysioterapi og Trening AS

Anders Bakke er en anerkjent fysioterapeut og hofte-bekken-spesialist med over 30 års klinisk erfaring. Bakke får henvist pasienter fra spesialisthelsetjenesten og velrenommerte fysioterapiklinikker i Oslo-området på grunn av sin hofte-bekken ekspertise. Han var behandler i en gullstandard studie som påviste stor effekt på smerter for pasienter med hofteplager (Vaarbakken & Ljunggren, 2007). Behandlingen besto av kraftfullt men forsiktige manuelle drag i hoften (Samuelsen 1990), spesifikk treningsterapi (Vaarbakken et al. 2014, 2015) og dyp massasje av bekken-hoftemusklene (Samuelsen 1998). Bakke behandler også bekken-hofte-musklene spesifikt med tørre nåler og presise tøyninger i et anatomisk komplisert område. Flere kjente kliniske forskere oppsøker Bakke for sine personlige muskelskjelettproblemer. Se www.ullevaltasen.no 

      

Kommentar

Klinikkene over tilbyr komplementære tiltak, kompetanser og kliniske erfaringer som anbefales dersom man ikke er blitt betydelig bedre av FM-klinikkens lavrisikable og geografisk nære forskningseffektive førstelinje tiltak. FM-klinikkens primære tiltak er fysioterapiveiledet kognitiv funksjonsrettet terapi, inkludert gradvis tyngre bevegelig styrketrening og avspenning. Men også smertefrie og garantert infeksjonsfrie passive tiltak som lavenergi laser, terapeutisk ultralyd og kraftfull hoftetraksjon.

bottom of page