top of page
Segmentell instabilitet i korsryggen

Du har kanskje forsøkt «alt» - «knekking», akupunktur, styrketrening med mer - uten varig bedring av dine kroniske ryggsmerter. Da kan du ha såkalt segmentell instabilitet, en tilstand som har fysioterapiveiledet opptrening som best beviste og mest effektive tiltak. 

Et segment består av to leddede virvler. Det utgjør ryggens minste bevegelige enhet. Det kalles et bevegelsessegment. Visste du at det finnes minst fire forskjellige mønster for instabilitet i et slikt segment? Og at avvikende styring av muskler og ledd er den hyppigste årsaken?

Fremoverbøyningsmønsteret er det mest vanlige (O’Sullivan 2000). Du kan da ha en skade knyttet til en enkelt hendelse med fremoverbøying eller rotasjon. Eller til gjentakende overstrekk under aktiviteter som krever slike bevegelser.

En spesialtrent fysioterapeut vil da observere unormal fremoverbøy i segmentet i situasjoner hvor det normalt skulle være i en lett bakoverbøy (se figuren). Ingen manuell behandler kan da «knekke» det på plass igjen. I stedet må du trene opp igjen evnen til å styre eller stabilisere segmentet. 

Les mer her på norsk oversatt fra O'Sullivan 2000.

Fleksjonsmønseret_segmentell_instabilitet_O'Sullivan_bilde.png
bottom of page