top of page

Skuldersmerter rotator-cuff senesykdom, langvarig (>3 mnd.)

Beskrivelse: Skuldersmerter er svært vanlig. Kroniske smerter fra rotator-cuff musklenes sener er vanligste årsak og står for 70% av tilfellene. Rotator-cuff musklene er nøkkelmuskler for leddets stabilitet under bevegelse. Smerter fra senene gir ofte betydelig og langvarig nedsatt fysisk funksjon. Omtrent halvparten av pasientene fortsetter å ha smerter og nedsatt funksjon i inntil 2 år (Lindsell 2005).  

Behandling: Beste terapi er fysioterapeut-veiledet trening først rett koordinasjon, så økende bevegelsesutslag så utholdende bevegelig styrketrening (Brox 1999). Slik trening utføres i hovedsak hjemme i 12 uker eller til symptomfrihet og retur til full aktivitet (fra 3 mnd. til 1 år). Se figur under. Pasienten møter til veiledning og oppfølging 1-2 ganger i uken første 2 uker og dernest med avtakende frekvens. Et avtakende eksempel er: 

  • 1 gang per 14. dag i neste måned

  • 1 gang i måneden neste to måneder

  • 1 gang etter et halvt år og igjen etter 1 år. 

 

Treningsprogrammet er utførlig forklart for fysioterapeuter (Bøhmer 1998). Du får veiledning for selv å kunne trene smertefritt. Programmet benytter gradvis økende bevegelsesutslag og motstand i minst 12 uker, eller til symptomfrihet. Slik rehabilitering av kronisk smertefulle og syke sener krever systematisk relæring, opptrening og oppfølging. Programmet bygger på samme prinsipper som angitt av Olympiatoppens skulderekspert Hilde Fredriksen (Vårbakken 2008). Professor Brox og medarbeidere på Ullevål sykehus demonstrerte store effekter av slik trening etter 3 måneder, 1 år og 2.5 år. Studien inkluderte pasienter som ikke hadde blitt bedre av tidligere trening hos fysioterapeuter på institutter eller av betennelsesdempende legemidler.

Norske fagord: rotator-cuff sykdom, rotator-cuff lidelse, rotator-cuff tendinopati, skulder inne-klemmingssyndrom, rotatormansjett syndrom / rotatorcuff syndrom / supraspinatussyndrom / supraspinatustendinitt (L92 Skuldersyndrom). Engelske fagord: rotator cuff disease, rotator cuff disorder, rotator cuff tendinopathy, shoulder impingement syndrome, subacromial shoulder pain.   

Bohmer_scapulohumeral_rytme_enkeltbilde.png

A

Bohmer_scapulohumeral_rytme_enkeltbilde_B.png
Bohmer_scapulohumeral_rytme_enkeltbilde_c.png

C

B

D

Bohmer_fysioterapeuten_styrke_utadrotasjon_staende.png

Figur. Fra Bøhmer og Brox, Fysioterapeuten 1998, illustrasjon Rolf Graff.

 

(A) Sideveis ut- og innoverføring i ryggliggende uten motstand fra armens tyngde er brukt for å relære korrekt bevegelsesmønster mellom overarm og skulderblad. Slyngen som støtter armen er festet over og til siden for kroppen for hjelp i utoverføring. Ettersom funksjonen i rotator-cuff musklene bedres, plasserer pasienten seg slik at skulderen gradvis kommer mer rett over slyngens opphengspunkt.

 

(B) Inn- og utoverføring som i (A), men nå med et lett strikk som motstand mot innoverføring. Fysioterapeuten kontrollerer og hjelper med rett bevegelse av leddhodet.

 

(C) Startnivå for trening av rotator-cuff i ryggleie med overarmen vinklet lett opp fra benken og ut til siden. Motstanden skal ikke være større enn at pasienten kan klare 3 x 50 repetisjoner. Vinkelen i utoverføring økes gradvis (bildet viser en høy progresjon).

 

(D) Når man trener de korte rotatormusklene i sittende eller stående, sikrer man en tilpasset hvilestilling for leddet med en pute i armhulen. 

 

(E) Et strikk brukes for å trene i sageplanet såvel som i skulderbladets plan (bilde ikke vist*) . (F) Armhevinger mot veggen (bilde ikke vist*) [*se Bøhmer og Brox Physiother Theory Pract 1998 ].

Veiledet_trening_skulder_norsk_bilde_Instagram_2_.png
bottom of page