top of page

Visjon og mål

Visjon

Overordnet visjon er bedre helse for alle, hvor beslutningene om helse og helsehjelp er informert av beste praktiske forskningseffektive tiltak. 

Fordi markedet flommer over av muskelskjelettilbud med usikret kvalitet,

skal FM-klinikken være markedsledende på forebyggende og behandlende fysioterapikonsultasjoner til brukere med muskelskjelettproblemer som vil ha veiledning i beste forskningseffektive tiltak lokalt i Drammen.

Videre skal FM-klinikken om tre år være markedsledende på et fysioterapipraktisk e-oppslagsverk over beste forskningseffektive tiltak. Det skal selges til brukere og helsetilbydere innen forebygging og behandling av de vanligste muskelskjelettproblemene.

FM-klinikken skal om fem år være markedsledende på videreformidling av timebestillinger fra brukere av oppslagsverket til abonnerende helsepersonell som tilbyr beste forskningseffektive tiltak. 

Mål

Vi skal selge beste forskningseffektive praktiske, bærekraftige, og primært aktive tiltak til brukere og tilbydere av helsetjenester og slik hjelpe brukerne til bedre helse.

Vi skal samarbeide med aktører som tilbyr tillitsfull viten om effekten av tiltak, tilby praksisrelevant informasjon fra slike studier og slik styrke brukernes egen omsorg for helsen.

 

Vår markedsføring og salg skal gi økt etterspørsel og bruk av slik praktisk helseviten blant brukere og tilbydere av helsetjenester. 

La oss samen tilby beste forskningseffektive tiltak 
- for bedre helse 

Søren Lemmichs gate 7, 3015 Drammen, Viken fylke, Norge

Tel: +47-92888498

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Takk for at du tar kontakt!
bottom of page