top of page

Skuldersmerter rotator-cuff senesykdom, akutt (<4 mnd.)

 

Beskrivelse: Skuldersmerter er svært vanlig. Brått innsettende og intense smerter fra rotator-cuff musklenes sener er en viktig grunn til at pasienter oppsøker fastlege og fysioterapeut. Rotator-cuff musklene sørger for leddets stabilitet under bevegelse. Smerter fra senene kan uten gode akuttiltak lede til kroniske smerter. Det siste gir ofte betydelig og langvarig nedsatt fysisk funksjon. Omtrent halvparten av pasientene som oppsøker fastlege eller fysioterapeut fortsetter å ha smerter og nedsatt funksjon i inntil 2 år (Lindsell 2005).

 

Behandling:Fysioterapeut-veiledet (A) kuldebehandling eller (B) trening med gradvis økende motstand (Dupuis 2018) er dokumentert. Begge tiltak viste effekt etter 6 uker. Det var ingen betydelig forskjell mellom dem. Merk likevel at mange med akutte skuldersmerter får tilbakefall grunnet ujevn fysisk belastning og lav belastningstoleranse. For å forebygge kroniske plager, vurder opptrening ved kroniske rotator-cuff-smerter (se her). Man kan også lage deg et skreddersydd opplegg som inkluderer hverdagsbelastningen. Studien over benyttet ikke samme opptreningstilnærming som er anbefalt av skulderspesialistfysioterapeutene Bøhmer (1998) og Fredriksen (2008). Bøhmer og medarbeideres veiledede hjemmeprogram er bevist effektivt ved kronisk rotator-cuff sykdom (Brox 1999).    

Norske fagord: rotator-cuff senebetennelse, rotator-cuff tendinitis, rotator-cuff sykdom, rotator-cuff tendinopati, skulder inne-klemmingssyndrom, rotatormansjett syndrom / rotatorcuff syndrom / supraspinatussyndrom / supraspinatustendinitt (L92 Skuldersyndrom). Engelske fagord: acute rotator cuff tendinitis, rotator cuff disorder, rotator cuff tendinopathy, shoulder impingement syndrome, subacromial shoulder pain.   

bottom of page