top of page

Hofteleddsmerter med eller uten slitasje

Beskrivelse: Hofteleddsmerter med eller uten moderate slitasje er en samletilstand. Fysisk kan plagene skyldes endret bruk av musklene, mekanisk stressende bevegelsesløsninger, reparasjonsforandringer i leddet, forøket eller nedsatt leddelastikk eller korte/svake leddnære muskler. Alternativt kan du ha smerter og problemer med hverdagslig aktivitet grunnet inaktivitet, for ujevn eller for hard aktivitet i forhold til hvile, for dårlig hvilekvalitet eller for ensidig aktivitet. Smerte kan også skyldes dårlig søvn, ernæringsopptak og kosthold. Mentalt og sosialt stress er også sterke smertefaktorer. Bare fysisk har professor Sahrmann (2002) klassifisert hofteplager i 10 ulike bevegelsessyndromer (se under). Jeg diagnostiserer og veileder deg gjerne i reisen mot bedring.

Behandling: Fysioterapeutveiledet bevegelig styrketrening av leddnære muskler (Vaarbakken 2014, 2015), velkoordinerte bevegelser (stå, gå, gå trapper), dyp massasjeterapi av setemuskler, egenmassasje, tøyninger av hoftemusklene og kraftfullt drag i hoften (såkalt traksjon) dersom den er stiv eller uelastisk (Vaarbakken 2007). Behandlingen over har påvist stor effekt på smerte og opplevd leddstivhet i forhold til tradisjonell manuell traksjon og trening hos fysioterapeut. Studien var min masteroppgave (Vaarbakken 2007). 

 

Tilnærming min innbefatter også de 10 nevnte bevegelsesyndromene til Sahrmann:

1. Fremoverglidning av hoftekulen i leddskålen (uten innadrotasjon) syndromet (les her)

2. Fremoverglidning av hoftekulen med innoverrotasjon syndromet (her)

3. Fremoverglidning av hoftekulen med utoverrotasjon syndromet (her)

4. Hofte innoverføring uten innoverrotasjon syndromet (her)
5. Hofte innoverføring med innoverrotasjon syndromet (her)

6. Sideveis glidning av hoftekulen syndromet (her)

7. Hofte bakoverføring med knestrekk syndromet (overbelastet hamstring)  [her]

8. Hofte bakoverføring med innoverrotasjon syndromet (hamstringstrekk) [her]

9. Stiv hofte med oppoverglidning av leddhodet syndromet (slitasje / artrose) [her]

10. Hofte overbevegelighet / slarkeledd syndromet (ikke-viljestyrt hypermobilitet) [her]

Norske fagord: hoftesmerter, uspesifikke hofteplager, bevegelsesavvikssyndromer, hofteartrose, coxartrose. Engelske fagord: hip pain, non-spesific hip pain, movement impariment syndromes, osteoarthritis, coxarthritis; arthritis of the hip.

bottom of page